Poniedziałek                       

7:00 + Jan Jakieła – 1 r. śm.                                                                                                                                                                                                                                                                                  17:00 Róża Józefy Zima: o zdrowie, Boże błogosławieństwo i łaski, o pokój na świecie, dusze w czyśćcu cierpiące,
++ siostry                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Wtorek  

7:00  + Franciszek Jasłowski

17:00 + Anna Zima (pogrz)                                                                                                                                                                                                                                      

Środa                            

 7:00 +Błażej, Walenty, Franciszek, Feliks, Bartłomiej, Tomasz, Piotr, Maria Zięba                   

17:00  + Olga Zięba (pogrz)                                                                                                                                                                                                                                      

 

Czwartek                     

  7:00 + Józef Ryglewicz (pogrz)
 17:00 + Zdzisław Łoś – 6 r. śm., Jadwiga
                                                                                                            

Piątek                      

7:00  + Emilia, Józef, Stanisław, Zofia Grabowscy                                                                                                                                                                                                                                                                                                17:00 Róża Andrzeja Borka: o zdrowie, Boże błogosławieństwo Boże dla braci, o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie, ++ braci z Róży                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sobota                                                      

7:00   + Anna Zima (pogrz)

17:00  + Olga Zięba (pogrz)                                                                                                                                                                                                                                       

 

Niedziela – 17.X

7:30  za parafian                                                                                                                                                                                                                                                                                              10:30 Róża Genowefy Pernal: o zdrowie, Boże błogosławieństwo, o pokój na świecie, o powołania kapłańskie i zakonne, trzeźwość w parafii, ++ siostry

17:00  dziękczynna – 50-lecie ślubu Zofii i Stanisława z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalszą drogę życia