Rozpoczęliśmy realizację projektu dostosowania parteru nowego budynku parafialnego na potrzeby Świetlicy oraz Izby Pamięci. W związku z otrzymaną dotacją jesteśmy zobowiązani do utrzymania tej inwestycji przez 5 lat. Wyłoniona w Radzie Parafialnej tzw. Rada Budowlana (znawcy budowlani) nadzoruje prowadzone prace. Do wykonania całości robót zgłosiła się jedna firma budowlana, którą Rada Parafialna zaakceptowała. W ramach projektu przewidziane są prace budowlano-wykończeniowe.  Na realizację projektu została przyznana dotacja. Jednak koszty robót budowlanych dość mocno wzrosną, gdyż ceny materiałów w zakładanym projekcie pochodzą sprzed dwóch lat. Stąd nasz wkład finansowy również zwiększy się. Liczymy na zwiększenie ofiarności parafian, aby nałożony przez Stowarzyszenie „Kraina Nafty” przyznające dotację został dotrzymany termin zakończenia prac (koniec listopada b.r.) gdyż w przeciwnym razie utracimy dofinansowanie. Tutaj kilka zdjęć z wnętrza domu, gdzie trwają roboty wykończeniowe.
Na stronie naszej parafii w zakładce POLECANE jest informacja o możliwości odliczenia darowizny na Kościół od podatku dochodowego.