1. Dziś po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i odnowienie Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Króla i Pana i odmówienie aktu oddania się NSPJ, za który zyskuje się odpust zupełny.
  2. Dzisiaj kolejna katecheza przedmałżeńska dla młodzieży.
  3. Dziś, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, wypada święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
  4. Dziś po każdej Mszy św. można złożyć ofiarę na wsparcie migrantów. Natomiast za tydzień zechciejmy wspomóc rodzinę, która chce sprowadzić ze Szwecji zmarłego ojca. Będą to czynić woluntariusze naszej szkoły.
  5. W najbliższą niedzielę rozpocznie się Adwent i nowy rok liturgiczny, przeżywany pod hasłem: „ Posłani w pokoju Chrystusa ”.
    Na czas adwentu zachęcamy do składania przyrzeczeń abstynenckich w Księdze Trzeźwości, wyłożonej na stoliku pod chórem. To okazja
    przyjścia z pomocą ludziom uzależnionym poprzez dar trzeźwości.