Parking przy Domu Parafialnym

Dom Parafialny wraz z parkingiem

 Po kilku miesiącach gromadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej Dom Parafialny został odebrany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Rada Parafialna w maju 2018 r. zdecydowała o dalszych pracach przy budynku.
Rozpoczęto od uporządkowania terenu wokół budowy usuwając pozostałości po dawnym budynku katechetycznym. Wychodząc naprzeciw pragnieniom wielu zmotoryzowanych parafian, już w czerwcu 2012 r. powstał plan zagospodarowania terenu, który miał być w przyszłości miejscem parkingowym. Budowa parkingu wg wymogów budowlanych jest przedsięwzięciem kosztownym i pracochłonnym. Stąd też konieczne było wcześniejsze odprowadzenie wód deszczowych, niwelacja terenu, utwardzenie podłoża, na którym będzie położona kostka, po której będą mogły poruszać się cięższe pojazdy.  Obecnie prace przy parkingu zostały wstrzymane ze względu na brak finansów. Należy zaznaczyć, że wszelkie koszty pokrywane są wyłącznie z dobrowolnych składek parafian (wpłaty na konto parafii i w kościele na tacę). Należy tu przypomnieć, że tylko systematyczne datki wszystkich parafian mogą przyśpieszyć dalsze prace i zakończenie tak bardzo oczekiwanego powiększenia placów parkingowych. W Galerii można zobaczyć zdjęcia z poszczególnych etapów powstawania parkingu.

Dom Parafialny i parking-maj 2018r.

Parking -czerwiec 2018r.

Parking – stan na lipiec 2018r.

Wnętrze Domu Parafialnego

W maju 2019 r. wraz z wyborem nowej Rady Duszpasterskiej liczącej 15 członków postanowiono kontynuować przerwaną budowę parkingu.wyznaczono jedną w miesiącu niedzielę inwestycyjną (druga w miesiącu). Wtedy na wszystkich Mszach św. radni zbierają składkę, którą wpłacają na konto parafialne w Banku Spółdzielczym w Rymanowie. Zwiększające się systematycznie wpłaty osobiste na konto bankowe i składki comiesięczne w kościele są znakiem, że coraz więcej parafian dostrzega potrzebę powiększenia miejsc parkingowych wokół kościoła. Ostatnie dni lipca to finał budowy parkingu. W dniu 28 lipca w niedzielę zaplanowano jego poświęcenie wraz z błogosławieństwem pojazdów mechanicznych z okazji św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących.

Zakończenie budowy parkingu – czerwiec i lipiec 2019 r.