I Komunia

W zakresie przygotowania do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej przypomina się o obowiązku przestrzegania w tym zakresie norm Synodu Archidiecezji Przemyskiej (statuty 273, 347 oraz Instrukcja z Aneksu 27).

 1. Każda parafia Archidiecezji organizuje i prowadzi katechezę parafialną dla dzieci, aby ich przygotować do świadomego, pełnego i aktywnego uczestnictwa we Mszy świętej i owocnego korzystania z sakramentu pokuty.
 2. Pierwsza spowiedź i pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy św. winna mieć miejsce zasadniczo we własnej parafii, która jest po rodzinie podstawowym środowiskiem rozwoju wiary. Tę zasadę należy corocznie (we wrześniu) przypominać, wiernym w ogłoszeniach parafialnych. Duszpasterze nie sugerują rodzicom, możliwości dostania zezwolenia od własnego proboszcza, na celebrację tych sakramentów poza parafią, aby wzajemnie nie utrudniać sobie pracy duszpasterskiej i nie przyczyniać się do osłabiania więzi wiernych z własną parafią.
 3. Gdyby zachodziła konieczność, dla uzasadnionych racji, aby uroczystość I Komunijna odbywała się poza parafią, ksiądz proboszcz po wysłuchaniu argumentów rodziców i przeprowadzeniu duszpasterskiej rozmowy, udziela pisemnego pozwolenia na samą tylko uroczystość. Natomiast przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii powinno odbywać się we własnej parafii.
 4. Każda parafia prowadzi spotkania katechetyczno – formacyjne dla dzieci i ich rodziców.
 5. Zadania rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św.:
 • wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko;
 • systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych mszach świętych;
 • kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu;
 • rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez;
 • pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii;
 • pomoc dziecku w rozwoju moralnym, aby normy moralne znało i zachowywało z wewnętrznego przekonania a nie tylko ze względu na rodziców i otoczenie; – codzienne świadectwo życia z wiary;
 • wychowywanie do życia w prawdzie i miłości;
 • troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka.
  6. W naszej parafii I Komunia św. ma miejsce w dniu 3 maja (coroczna stała data) na Mszy św. o godz. 10.30. Odpowiedzialnym za przygotowanie katechetyczne dzieci klas III jest ks. wikariusz.