Historia parafii

            PARAFIA  LUBATOWA   –  pw. św. Stanisława Biskupa

Wieś Lubatowa została założona 15 marca 1376 r. przez księcia Władysława Opolczyka. Początki powstania parafii w Lubatowej należy wiązać z biskupem przemyskim Maciejem, który w 1408 r. kupił tę osadę od Zyndrama z Maszkowic, a w 1412 r. zlecił sołtysowi Piotrowi powtórne założenie wsi przeznaczając 1 łan pod kościół parafialny. Kościół pw. św. Stanisława BM w Lubatowej wybudowano najprawdopodobniej jeszcze w II. poł. XV w., a konsekrował go bp Jan Karnkowski w 1529 r. W I. poł. XVII w. dobudowano do drewnianego kościoła wieżę i soboty. Świątynia ta została rozebrana w 1921 r. Z tego okresu należy wspomnieć o proboszczu ks. Andrzeju Kosiorskim, który duszpasterzował w Lubatowej w latach 1825-1870. Starania o budowę nowego murowanego kościoła podjął ks. Jakub Skowron, proboszcz lubatowski w latach (1898-1912). Świątynia, wybudowana w stylu gotyku nadwiślańskiego według planów Jana Sasa-Zubrzyckiego, została poświęcona w 1920 r. Pierwotne wyposażenie wnętrza (z XVIII – XX w.) pochodziło ze starego kościoła. W 1919 r. zamontowano witraże wykonane przez Krakowski Zakład Witraży Z. G. Żeleńskiego. W latach 1923-1935 obowiązki proboszcza pełnił ks. Kajetan Łańcucki, który kontynuował urządzanie świątyni. W 1924 r. sprawiono do kościoła nowe stacje „drogi krzyżowej”, w 1925 r. świątynia napełniła się dźwiękami czternastogłosowych organów, które wykonał Franciszek Kandefer z Iwonicza, a w 1931 r. Jędrzej Graca z Zubsuche wykonał ławki. Konsekracji kościoła dokonał bp Franciszek Barda w 1937 r. Ok. 1954 r. artysta Stanisław Jakubczyk wykonał polichromię. W latach 1970-2001 proboszczem był ks. Edward Kwaśnik. Wtedy to przeprowadzono remont budynku katechetycznego oraz kapliczek przydrożnych, zmelioryzowano teren przy kościele i plebanii, ogrodzono cmentarz i posesję plebańską, wybudowano dzwonnicę i zamontowano 3 dzwony, w kościele: odnowiono wnętrze, zamontowano okna zewnętrzne, zmodernizowano oświetlenie. W ostatnich kilkunastu latach, kiedy duszpasterzował ks. Marek Słysz odnowiono witraże (2003), w 2005 r. odmalowano kościół (polichromię wykonał Stanisław Zima wg projektu Stanisława Jakubczyka), wyremontowano elewację świątyni i dach na wieży i kościele, chodnik wokół kościoła zamieniono na granitowy. Na cmentarzu lubatowskim spoczywają 4 proboszczowie: ks. Aleksy Chrzanowski (+1805), ks. Andrzej Kosiorski (+1870), ks. Franciszek Żygłowicz (+1898), ks. Edward Kwaśnik (+2014).

Galeria zdjęć