Uroczystość I komunii świętej

Maj, szczególny, radosny, pełen kwiatów i zapachu budzącej się do życia przyrody miesiąc, jakże ważny dla wspólnoty parafialnej. Jest czasem pierwszego spotkania się z Eucharystycznym Jezusem dla dzieci przyjmujących do swojego serca pierwszą komunię świętą. Jest to najpiękniejszy i najradośniejszy w życiu młodego chrześcijanina dzień. (więcej…)